0545 482 221 contact@wim-nijhuis.nl

Privacy en cookies

Bouwbedrijf W. Nijhuis is verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens op deze site. Vragen of opmerkingen? Laat een reactie achter of neem contact op.

Verwerking gegevens formulieren

Gegevens die worden gedeeld via formulieren op de site worden alleen gebruikt om de gevraagde actie uit te voeren. Bijvoorbeeld om antwoord te geven op een vraag. Deze gegevens worden verwerkt op basis van uitvoering van de overeenkomst. Na afronding worden de gegevens verwijderd.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein bestandje met informatie over het bezoek aan deze site dat op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. Veel sites maken gebruik van cookies. Gebruikers kunnen de cookies na gebruik van de site verwijderen uit hun browser of in de browser instellen dat na iedere sessie cookies worden verwijderd.

Waarom gebruiken wij cookies

Wij plaatsen deze bestandjes om het gebruik van de site mogelijk te maken. Dit zijn functionele cookies. Daarnaast worden cookie gebruikt om het gedrag van bezoekers op onze website te volgen. Dit is anoniem. Deze cookies worden geplaatst door Google.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken

Analytische cookies

Op de site worden analytische cookies van Google Analytics gebruikt. De laatste 3 cijfers van het IP-adres van de bezoeker worden geanonimiseerd. Met Google is hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen.

Doel en grondslag gegevensverwerking Google

Het doel is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site. Om zo de site beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Doordat het IP-adres geanonimiseerd is, is invloed op de privacy van bezoekers gering. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn en verwerking gegevens

Het doel is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site. Om zo de site beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Doordat het IP-adres geanonimiseerd is, is invloed op de privacy van bezoekers gering. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van een gerechtvaardigd belang.

Rechten van betrokkenen

Iedereen van wie wij gegevens hebben verzameld kan ons verzoeken:

  • inzage te geven in verzamelde persoonsgegevens
  • correcties aan te brengen in de eigen gegevens
  • de verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen
  • de persoonsgegevens over te dragen (‘data export’)

Het staat iedere betrokkene een vrij een klacht in te dienen bij een toezichthouder over de manier waarop W. Nijhuis gegevens verwerkt en/of betrokkenen informeert. Een toezichthouder is de autoriteit persoonsgegevens.